Disclaimer

De website met internetadres http://www.ttv-asio.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op particulieren/bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze vereniging. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Tafeltennisvereniging ASIO Haaften. Tafeltennisvereniging ASIO Haaften behoudt zich alle rechten voor.

Tafeltennisvereniging ASIO Haaften staat niet toe dat u delen van deze site kopiëert. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldigingen/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tafeltennisvereniging ASIO Haaften, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen middels het informatieformulier, welke u kunt vinden in het menu onder Formulieren

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Tafeltennisvereniging ASIO Haaften aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Tafeltennisvereniging ASIO Haaften behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie.

Elk bericht dat u per elektronische post naar deze website stuurt wordt op een vertrouwelijke basis behandeld.  Privacy gevoelige informatie wordt bij eventuele reproductie, publicatie of anderszins weggelaten.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Tafeltennisvereniging ASIO Haaften geen controle kan uitoefenen. Tafeltennisvereniging ASIO Haaften aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.

 

 

Copyright © 2011 Tafeltennisvereniging ASIO Haaften. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer